Hotel Relax Inn***

Ospravedlňte prosím dočasnú nedostupnosť našej webovej stránky.
Na novej stránke sa intenzívne pracuje.
Ďakujeme za pochopenie.
V prípade záujmu nas môžete kontaktovať 
 inforelaxinn.sk    Tel.: +421(0)31 787 42 31